تماس با دبیرخانه

چاپ

پست الکترونیکی دبیرخانه کنگره: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

دبیر کمیته اجرایی کنگره: علی قائدنیای جهرمی(دبیر انجمن علمی دانشجویی رواشناسی دانشگاه خوارزمی)

شماره تماس:  09398715235

پست الکترونیکی: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید