اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

عضویت

درگاه اعضاء

اخبار

تماس با ما

درباره کنگره اهداف کنگره
 • امروز شنبه 8 تیر 1398
 • اهداف کنگره

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  - تقویت رویکرد و مداخلات فرابخشی از اعتیاد (به جای نگرش بخشی و دستگاهی)

  - تقویت هماهنگی و همکاری های بخشی و فرابخشی پیشگیری از اعتیاد

  - تقویت رویکرد علمی در فرایند تولید دانش فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد

  - تعیین سهم دستگاه ها و تبیین وظایف و حدود انتظارات از آنها

  - تقویت مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در قالب سازمانهای مردم نهاد

  - بررسی نقش رسانه های دیداری، نوشتاری، شنیداری و الکترونیک درپیشگیری اولیه از اعتیاد

  - كاهش بروز و شیوع مصرف مواد اعتیاد آور در جامعه

  - افزايش و ارتقاء عوامل محافظتي در برابر اعتیاد و عوارض

  - كاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد

  - آشنایی پژوهشگران با پیشرفتهای جدید و متدهای نوین پیرامون بیماری ایدز و اعتیاد و همچنین ارتباط و همفکری بین محققین مراکز آموزشی، پژوهشي و اجرايي، اطلاع رسانی و ارایه راهکارهای نوین پیشگیری و نیز آگاهی دادن به جوانان و دانشجویان به عنوان اقشار مهم و تاثیر گذار جامعه از جمله هدف های اين سمينار مي‌باشد.