اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

عضویت

درگاه اعضاء

اخبار

تماس با ما

ارسال مقاله راهنمای نگارش مقاله
 • امروز شنبه 8 تیر 1398
 • راهنمای نگارش مقاله

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  عنوان مقاله(فونت عنوان 14 B Zar)

   

  نام و نام خانوادگی (نویسنده اول) *[1]،  نام و نام خانوادگی[2] ، نام و نام خانوادگی[3]( فونت 12 B Zar)

  مقدمه( فونت 12 B Zar)

  هدف ( فونت 12 B Zar)

  روش ( فونت 12 B Zar)

  یافته ها( فونت 12 B Zar)

  بحث و نتیجه گیری( فونت 12 B Zar)

  کلمات کلیدی (حداکثر 4 کلمه): ( فونت 13 B Zar)

   


  [1] مرتبه علمی و وابستگی به سازمانها( فونت 10 B Zar)

  [2] مرتبه علمی و وابستگی به سازمانها

  [3] مرتبه علمی و وابستگی به سازمانها

   

   

  نکات:

  1. حداکثر کلمات چكيده نهایتا 250  كلمه باشد.
  2. چکیده مقاله بايد تا تاريخ 15 دی ماه سال 1391، فقط از طریق سایت فرستاده شود.
  3. نام و نام خانوادگی به طور کامل نوشته شود.
  4. درجه علمی ، مرتبه ی دانشگاهی به صورت زیر نویس درج گردد.
  5. نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص گردد (در صورت عدم تعیین علامت ستاره نویسنده اول به
   عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته خواهد شد).
  6. موارد استنادی داخل متن (نام خانوادگی ، تاریخ)آورده شود.
  7. چکیده مقاله با حاشیه 5/2سانتیمتر ، فاصله سطر 15/1و حتما تایپ شود .
  8. مسئولیت علمی و محتوایی بر عهده­ی نویسندگان است .
  9. فرم ثبت مشخصات نویسندگان مقاله حتما به همراه چکیده مقاله ارسال گردد.

   

  دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله

  دانلود فایل فرم ثبت مشخصات نویسندگان مقاله