اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

عضویت

درگاه اعضاء

اخبار

تماس با ما

برنامه های کنگره نمایشگاه کنگره
 • امروز شنبه 8 تیر 1398
 • نمایشگاه کنگره

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  به نام خدا

  دانلود فــــرم درخـواسـت مشـارکـت در نمــایشــگاه

  شرایط ثبت نام  و مقررات نمایشگاه :
  1 – ارسال فایل اسکن شده فرم تکمیل شده و فیش واریز وجه و یا اصل چک ( فقط در وجه دبیرخانه کنگره) به ایمیل  l.arqavanifard@yahoo,com حداکثر یک هفته پس از رزرو غرفه می باشد و بعد از آن غرفه رزرو شده به غیر واگذار می گردد . ( لطفأ نام شرکت خود را روی رسید بانکی بنویسید )      
  2 - ثبت نام  قطعی جهت مشارکت در نمایشگاه با پرداخت 100% اجاره بهای غرفه امکان پذیر خواهد بود.
  3 - حضور در نمایشگاه بمنزله پذیرش کامل کلیه شرایط و مقررات نمایشگاهی است ، فسخ قرارداد مشارکت از طرف شرکت کننده به هیچ وجه پذیرفته نمیشود.
  تذکر مهم :  در صورت اعلام انصراف از مشارکت در نمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخواهد شد .
  4 - اولویت واگذاری غرفه بستگی به تاریخ رزرو غرفه و واریز وجه بطور کامل دارد و کمیته نمایشگاه در رد ویا قبول متقاضی مختار می باشد.
  5 - شرکت کنندگان متعهد می باشند بر اساس زمانبندی اجرایی نمایشگاه و از دو روز قبل از افتتاح نسبت به آرایش غرفه  خود اقدام نمایند .
  6- شرکت کنندگان مجاز به تعطیل غرفه ، سالن و یا محل کالاهای خود در طول ساعات رسمی باز دید ویا تعویض غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند.    
  7 – در صورتیکه کالاهای عرضه شده در غرفه مغایرتی با عنوان نمایشگاه و همچنین زمینه فعالیت ذکر شده در قرارداد باشد مسئولین نمایشگاه می توانند از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری بعمل آورند  ودر این رابطه غرفه دار حق اعتراض و ادعای خسارت را از خود سلب نموده است .    
  8 - حفظ اموال و اثاثیه غرفه داران در طی ساعات کار نمایشگاه بعهده شرکت کننده و در غیر ساعات کار بعهده نمایشگاه می باشد و شرکت کنندگان موظف میباشند پس از ساعت کار نمایشگاه و خروج کامل بازدید کنندگان از محل نمایشگاه غرفه خود را ترک نمایند .
  9 - حفظ و رعایت شئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان و مسئولین غرفه ها در طی برگزاری نمایشگاه الزامی می باشد .
  10- برای ورود مشارکت کنندگان و کارکنان غرفه ها به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه کارت های مخصوصی صادر و بطور رایگان به آنان واگذار می شود و به ازای هر غرفه فقط 2 کارت صادر خواهد شد.
  جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی خواهشمند است پس از تایید ثبت نام اطلاعات غرفه دار به همراه عکس به  پست الکترونیک نمایشگاه ارسال گردد.
  11- کارت شناسایی به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نمی باشد و با متخلفین برابر ضوابط برخورد خواهد شد.

  دانلود فــــرم درخـواسـت مشـارکـت در نمــایشــگاه

  شرایط ثبت نام و مقررات نمایشگاه :

  1 ارسال فایل اسکن شده فرم تکمیل شده و فیش واریز وجه و یا اصل چک ( فقط در وجه دبیرخانه کنگره) به ایمیل l.arqavanifard@yahoo,com حداکثر یک هفته پس از رزرو غرفه می باشد و بعد از آن غرفه رزرو شده به غیر واگذار می گردد . ( لطفأ نام شرکت خود را روی رسید بانکی بنویسید )

  2 - ثبت نام قطعی جهت مشارکت در نمایشگاه با پرداخت 100% اجاره بهای غرفه امکان پذیر خواهد بود.

  3 - حضور در نمایشگاه بمنزله پذیرش کامل کلیه شرایط و مقررات نمایشگاهی است ، فسخ قرارداد مشارکت از طرف شرکت کننده به هیچ وجه پذیرفته نمیشود.

  تذکر مهم : در صورت اعلام انصراف از مشارکت در نمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخواهد شد .

  4 - اولویت واگذاری غرفه بستگی به تاریخ رزرو غرفه و واریز وجه بطور کامل دارد و کمیته نمایشگاه در رد ویا قبول متقاضی مختار می باشد.

  5 - شرکت کنندگان متعهد می باشند بر اساس زمانبندی اجرایی نمایشگاه و از دو روز قبل از افتتاح نسبت به آرایش غرفه خود اقدام نمایند .

  6- شرکت کنندگان مجاز به تعطیل غرفه ، سالن و یا محل کالاهای خود در طول ساعات رسمی باز دید ویا تعویض غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند.

  7 در صورتیکه کالاهای عرضه شده در غرفه مغایرتی با عنوان نمایشگاه و همچنین زمینه فعالیت ذکر شده در قرارداد باشد مسئولین نمایشگاه می توانند از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری بعمل آورند ودر این رابطه غرفه دار حق اعتراض و ادعای خسارت را از خود سلب نموده است .

  8 - حفظ اموال و اثاثیه غرفه داران در طی ساعات کار نمایشگاه بعهده شرکت کننده و در غیر ساعات کار بعهده نمایشگاه می باشد و شرکت کنندگان موظف میباشند پس از ساعت کار نمایشگاه و خروج کامل بازدید کنندگان از محل نمایشگاه غرفه خود را ترک نمایند .

  9 - حفظ و رعایت شئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان و مسئولین غرفه ها در طی برگزاری نمایشگاه الزامی می باشد .

  10- برای ورود مشارکت کنندگان و کارکنان غرفه ها به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه کارت های مخصوصی صادر و بطور رایگان به آنان واگذار می شود و به ازای هر غرفه فقط 2 کارت صادر خواهد شد.

  جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی خواهشمند است پس از تایید ثبت نام اطلاعات غرفه دار به همراه عکس به پست الکترونیک نمایشگاه ارسال گردد.

  11- کارت شناسایی به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نمی باشد و با متخلفین برابر ضوابط برخورد خواهد شد.