اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

عضویت

درگاه اعضاء

اخبار

تماس با ما

برگزارکنندگان و حامیان حامیان
 • امروز شنبه 8 تیر 1398
 • حامیان کنگره

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
  1. انجمن ایرانی روانشناسی
  2. معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری
  3. استانداری البرز
  4. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
  5. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  6. انجمن روانشناسی ایران
  7. انجمن روانشناسی بالینی ایران
  8. معاونت فرهنگی شهرداری شهرستان کرج
  9. سازمان بهزیستی استان البرز
  10. نیروی انتظامی استان البرز
  11. سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم
  12. مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  13. دانشگاه پیام نور استان البرز
  14. کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز